Foto is van Ans Driessen-Opheij

Terwinselen kent een paar scholen,
De Bewaarschool
De Mariaschool van 1922 tot 1975
De Callistuschool van 1922 tot 1975
Van deze scholen is het aantal foto's beperkt Dus die zet ik in deze tabs erbij.
De Doorkijk van 1975 tot heden
De huishoudschool.
De Wilhelminaschool boven op de Rukkerweg. De Protestanse school


Wie heeft klassenfoto's van de Doorkijk
Stuur ze naar
terwinselen@gmail.com met vermelding van het geboortejaar de klas en het jaar dat de foto gemaakt is en de namen zover als je ze weet.
Ik heb nog wat foto's gekregen van Hélène Kaijser-Jongen van schoolreisjes van de huishoudschool
Huishoudschool 1933
Krantenknipsel van Cor Florie

Een blad uit de katholieke illustratie van 1933, gekregen van Pierre Knops

De tekst van het artikel


Foto hieronder: Personeel in de jaren 50.
De namen van de eerste rij zijn:
L.Schreurs, Kapelaan Peters, juffrouw Wolters, juffrouw Blümel, Piet Meijs, juffrouw Luijten en P. Delnoy
Foto: Gonny Meijs

Sportdag huishoudschool Terwinselen in het Roda Stadion van Kaalheide. De leraar is de heer Scheurs. Het meisje rechts van de leraar op allebei de foto's is Marianne Pers of Annelies van de Pers, Het tweede meisje beneden links met bril is Marlies Debets, van haar zijn de foto's
Wie me kan zeggen wie de anderen
zijn mail me evenDe Wilhelminaschool de foto is vanuit het veld genomen en aangeboden door Wim EderveenIk heb een foto gevonden van de Wilhelmina school op de Rukkerweg. Het meisje in de bovenste rij derde van rechts is Ali AAij. Ze woonde in de Maarstraat.


tray button
play pause