RK TSV


terwinselen001terwinselen002


Bovenste 2 foto's gekregen van Jo Hoen.

Zijn vader Hub Hoen was in die tijd lid van de Elftal Commissie.

F76DF02C-B5E3-4A00-80D9-B6152AABE0D9-1032-00002B039E2007E7


Hier zoals vermeld in de rubriek gastenboek nog een oude foto van RKTSV staande geheel rechts is de opa van mijn vrouw Nicolaas Hanssen.
 
 Ed ThalenLeo Kockelkorn, vroeger woonachtig in de Laurentiusstraat en nu in Zwarte Woud in Duitsland, komt met de volgende namen:
Sijstermans, Jan van Hout, Funs Fransen, Waterreus, Joep Vijgen, Hens Crombach, Ernst Olfen van rechts de scheidsrechter de derde en de vijfde ken ik niet maar nu de spelers:
Ber Helze, Leo Leclair, Frits Hanssen, Herman Langenberg, Joep Hanssen, de kapper Sjenke Schieren die staan
Sjef Mommers, Wiel Lensen, Hein Essers, Sjef Crombach, ???de laatste speler ken ik niet maar dan komt Hein Merkelbach die heeft aan de kerk gewoond naast kapper Pals.

Foto is van Mia Vijgen
Van Leo Kockelkorn de volgende namen:

Staande spelers van links naar rechts.
Frits Hanssen, Leo Leclair, ???, Ernst Olfen (de kapper), Sijstermans, Joep Vijgen

Geknield van links naar rechts:
Hein Hanssen, Joep Hanssen (de kapper), Wim Hamerlinck, Lei Mommerts, ???
De doelman op deze foto is Willem Hamerlinck

Foto is van Mia Vijgen


0C2CE793-8E44-4E3C-8BC6-5092F51D91EF-1032-00002B0911788D23


Leo Kockelkorn stuurde me de volgende namen

Van links naar rechts, bovenste rij.

Nicolaas Paul (Men) Crutzen, Sjef Amkreutz, Mommers, Wiel Hussaarts, Hein Verbrugge,

Middelste rij links

Johan Bemelmans, Slechtriem

Onderste rij van links naar rechts.

De Boer, keeper is Hendrik (Hend) Ederveen als beroep was Hend Ederveen mijnwerker


Foto: Angelo Verbruggen
Foto: Ans Kessels-Bindels

Deze foto's zijn van Ed Thalen van het A1 van 1960De kleuren foto waar de blauwe truien  van links Pummie Odekerken, Ewald Haan, Jo Hanssen de doelman, kleine Nic Hanssen, Eddie Thalen, Jo Habets
   Zitten : Peter Ritz, Martin Kaas, Wiel Hakens, Boy v.d. Heide, Hans MarissenDe 2 foto's (hieronder) van de huldegingswedstrijd  staat in de midden Piet Pelzer voor het in ontvangst nemen van de bloemen
De kleine jongens naast Piet zijn Jantje v Kan en ? Wagelaar
 

Staande van links Jan koekelkoren, Peter Ritz, Matje Paas , Eddie Thalen, lange Nic Hanssen kleine Nic Hanssen, Jo Olfen
   Zitten: Jo Hanssen, Boy v.d.Heide, Manij Scheien, Hek Koekelkoren
Ongeveer 1967

Bovenste rij van links naar rechts:
Jan Jagers, Jan Bemelmans, ????, Henk Reuters, Jan Theunissen, John Bal, Hans Ederveen, ?? Olislagers, Fred Olfen, Nico Hanssen

Zittend van links naar rechts:
Leo Ederveen, Huub Vlaspoel, Jacques Ritz, Wim Koonen, Hub van der Linden, Jo Lauvenberg, Jo Buskens. 

Van Hub Janssen kreeg ik deze bestuursfoto gemaakt tijdens het 40 jarig jubileum in 1970.


Op deze bestuurs foto is staand van links naar rechts:
Jup Hanssen (kapper) Mathieu Bemelmans uit het winkeltje, Piet Gadaen, Frits Hanssen (Voorzitter), Piet Beckers, Joep Erkens, Arend Pol
Zittend van links naar rechts: Hub. Janssen (Secretaris), Mathieu Frösch, Hub Hollanders (Penningmeester)
 
Onderstaand verhaal uit het boekje 40 Jaar RK TSV FeestGids

Het wel en wee van RK PSV - RKTSV
Wanneer ik terugblik over al die jaren, dan gaan mijn gedachten uit naar het bovenzaaltje van de jongensschool, waarin het patronaat gevestigd was en waar in maart 1930 de grondslag werd gelegd voor het oprichten van een voetbalclub. De eerste vergadering werd belegd bij kapelaan Werry en bestond uit de oprichters en kapelaan Werry. Onder de oprichters meen ik mij nog te kunnen herinneren: A, BruII, Gebr.Odekerken, Gebr. v.d. Heiden, Hein Pauwels, H. Merckelbach, Gebr. Hansen en Gebr. Gijbels. Om te komen tot een elftal, dat was de grootste moeilijkheid niet. Maar zoals met alles, speelde het geld een grote rol. En hier nam kapelaan Werry ons een zwaar pak van het hort door ons het benodigde geld te verstrekken voor elf paar schoenen.
Hiermee werd Voor ons jeugdige oprichters de wereld veel te klein. Nog dezelfde dag gingen wij op zoek naar voetballers; deze moesten lid zijn van het patronaat. Want besloten was tot oprichting van een patronaatsvoetbalclub. AI zeer spoedig hadden we de spelers bij elkaar getrommeld. En van nu af aan ging alles met een sneltreinvaart je. Er werd een ledenvergadering opgeroepen, op deze vergadering werd een bestuur gekozen van 3 leden en kapelaan Werry als adviseur .. De 3 bestuursleden waren J. Odekerken als Penningmeester, A. Brull als secretaris en mijn persoontje als Voorzitter. Op deze vergadering werd besloten om de club de naam te geven van RKPSV ofwel R.K. Patronoots Sportvereniging. We zouden de wit-zwarte kleuren gaan verdedigen en wel witte shirts en zwarte broek. De door kapelaan Werry aangekochte schoenen zouden in maandelijkse termijnen van 25 cent terugbetaald worden. De schoenen werden gekocht bij Hein Merckelbach. Dat waren de eerste belangrijke punten en de eerste vergadering, die onze club in het leven riep.
Van nu af aan werd er gewerkt met man en macht. In die dagen werd door ons jongens onwetend een voorbeeld gegeven van eendrachtig samen te werken. Geen berg bleek te hoog, geen moeilijkheid te groot, alles werd door ons in die eerste weken van ons bestaan overwonnen. Nu werden er door ons oefenwedstrijden gespeeld met veel succes en deze brachten er bij ons zoveel moed in, dat wij besloten om in september van datzelfde jaar deel te nemen aan de competitie van de RKLVB.
Ik herinner mij nog heel goed, hoe wij ten strijde trokken voor onze eerste officiële wedstrijd. Weken van te voren werd de wedstrijd besproken, en toen het signaal voor onze voetballoopbaan weerklonk, wierpen zich elf jonge kerels bruisend van geestdrift op de bal, om hun club, en hun wit-zwarte kleuren Voor de eerste maal te verdedigen.
Aldus een kort stukje historie van onze eerste voorzitter Math. Gijbels.

Na enkele maanden bleek dat het bestuur, destijds nog maar knapen met de eerste lange broek, niet het nodige gezag onder de leden kon brengen en handhaven en zag de geest. adviseur zich genoodzaakt om hiervoor oudere mensen te vinden, die bereid waren deze taak op zich te nemen en die in staat moesten zijn aan de jeugdige vereniging leiding te geven. In een op 27 juli 1930 gehouden ledenvergadering stelde de geestelijk adviseur het nieuwe bestuur, bestaande uit de heren C. Hendriks (voorz.), N. Hanssen (2e voorz.), J. Vijgen (secr.) en H. Vijgen (penningm.) aan de vereniging voor en werd dit door de leden geaccepteerd.
Onder leiding van deze mensen kreeg de vereniging een definitieve vorm en na enkele proefwedstrijden aan het terrein aan de Singelweg werd besloten om reeds dot jaar met twee elftallen uit te komen in de RKLVB, thans afdeling Limburg.
RKPSV was echter niet de eerste voetbalclub in ons dorp. Voordien was reeds de Spartaan opgericht, die echter een langzame dood stierf, terwijl tevens nog bestonden OVV (Onderspekholz) en Wilhelmina. Deze vèrenigingen, die allen op het terrein aan de Singelweg speelden evenals de later (1937) opgerichte vereniging ADO (Tempo) terrein Honigmonstraat, konden zich niet handhaven en verdwenen de een na de ander.
RKPSV bleef echter bestaan ondanks de vele moeilijkheden, die in de loop der jaren het bestaan hebben bedreigd, donk zij de opoffering, die velen zich hiervoor hebben getroost. RKPSV startte in 1930 met twee elftallen in de competitie van de P.KL VB, het eerste in de 2e klas en het tweede in de 3e klas. Reeds direct bleek dat met beide elftallen rekening diende te worden gehouden en na de eerste competitie stond ons eerste op de 3e en ons tweede op de 5e plaats van de ranglijst. In de tweede competitie werd het eerste succes geboekt en wel door ons eerste elftal. Vla een tweede plaats in de :Ze klas promoveerde het naar de 1 e klas, zodat wij in het 3e jaar van het bestaan in de 1e klas van de RKLVB konden uitkomen.
In het tweede jaar van het bestaan dreven donkere wolken boven de vereniging. Tijdens de afgelopen competitie hadden zich meerdere feiten voorgedaan, die de naam van het patronaat niet ten goede kwamen terwijl de vereniging was uitgegroeid tot buiten het patronaat. Om deze redenen meende de geest. adviseur het beter, indien de naam van de vereniging veranderd werd. In een ledenvergadering op 21 augustus 1932 werd don ook besloten om de naam RKPSV te veranderen in de huidige naam RK TSV, waarachter in 1938 "Wilhelmina" werd toegevoegd.
In 1933 kon voor de eerste maal in de geschiedenis de kampioensvlag worden gehesen en wel voor het tweede elftal, dat kampioen werd in de 3e klas RKl VB en promoveerde naar de 2e klos. Het daaropvolgende [oor kon de kampioensvlag weer in top en nu voor het eerste elftal, dat het kampioenschap behaalde in de 1 e klas en daarmede promoveerde naar de Overgangsklas, de springplank voor het voetbalwalhalla van de R.K. de I.V.C.B.
Einde 1935 deed zich de eerste ernstige crisis voor in de toen 5 [oor oude vereniging. Door te weinig samenwerking in de vereniging bedankte de heer C. Hendriks als voorzitter en met hem gingen diverse bestuursleden heen. De vereniging dreigde ten onder te gaan, doch de toenmalige geest. adviseur, de weleerwaarde. heer kapelaan Franck, thans kapelaan te Wylre, die kapelaan Werry als zodanig was opgevolgd, liet niets ongedaan om de vereniging nieuw leven in te blazen en nadat hij enkele maanden de vereniging zelf geleid had, verscheen hij op 4 augustus 1935 met een nieuw bestuur, bestaande uit de heren: N. v. Zonneveld voorzitter, C. Berger 2e voorzitter, M. Sijstermens penningmeester en J. Florie secretaris.
Deze heren pakten de zaken energiek aan en zie, in 1936 kan de vereniging voor de derde maal de kampioensvlag hijsen en wel voor het eerste elftal, dat het kampioenschap behaalde in de overgangsklas en promoveerde naar de 2e klas I.V.C.B. met het volgende elftal,
W. Hamelinck (doei), H. Hanssen en L, Mommers (achter), Th. Bungert, E. v. Ol fen en J. Ubachs (midden) en W. Pauwels, J. Hanssen, L. Leclair, J. Theunissen en Fr. Hanssen (voorhoede).

De vereniging heeft hiermede haar bestaansrecht bewezen en blijkt in de tV.C.B. haar mannetje te staan, alhoewel men het niet tot een kampioenschap kan brengen. Dan dreigt de oorlog een spaak in het wiel te steken. De Duitse bezetting komt en met deze een hoop veranderingen, ook in de sport. De I.V.C.B. en de K.N.V.B. worden samengevoegd in de N.V.B. en ons eerste elftal wordt ingedeeld in de 3e klas, samen met de andere I.V.C.B.verenigingen en wat niet lukte in de 4 jaren dat men speelde in de 2e klas I.V.C.B. lukt nu in de 3e klas N.V.B. wel.

In 1942 gaat wederom de kampioensvlag in top voor het eerste elftal. Men moet promotiewedstrijden spelen voor een plaats in de 2e klas. Doch zie, dit succes is niet weggelegd. De laatste wedstrijd waaruit slechts een puntje behaald behoeft te worden, en nog wel op eigen terrein, wordt tegen RKONS - degradatiekandidaat - met dikke cijfers verloren. De poort naar de tweede klas blijft gesloten.
Het elftal dat dit kampioenschap behaalde bestond uit de volgende spelers: W. Hamelinck, H. Esser (doel), Fr. Hanssen, H. Langenberg, J. Mommers (achter), J. Hanssen, 1. Crombach, J. Kampers (midden), B. Helzen, W. Lensen, Th. Hoenen, L. Leclair en J. Scheeren (voorhoede).
Met wisselend succes wordt er verder gespeeld in de derde klas. Dan volgt de bevrijding. De fusie tussen de beide bonden blijft gehandhaafd en succes blijkt voor de vereniging niet meer te zijn weggelegd, behoudens enkele kampioenschappen van de res. elftallen. In 1946 het 2e in de 2e klas afd. Limburg en in 1947 het derde in de 3e klos afd. Limburg met promotie resp. naar de 1 e en 2e klas afd. Limburg.
Dan voltrekt zich in 1949 het noodlot aan de vereniging.
Doordat een vijftal van onze beste spelers naar Indië vertrekken om het vaderland te dienen, is de stootkracht uit ons eerste elftal en roemloos gaat het in de competitie ten onder. Degradatie naar de 4e klas wordt een feit. Zonder veel animo wordt in deze klas gespeeld hetgeen succes om het verloren terrein te herwinnen in de weg staat. Dan komt ook voor onze vereniging de zon weer op. Onze spelers, die enkele jaren in Indië

hebben vertoefd, o.a. W. Sentjens, A. Lataster, A. Jager, Fr. Jacobs en A. v.d. Berg keren behouden terug en blijken de vereniging trouw te zijn gebleven. Het seizoen 1950-'51 brengt de terugkeer naar de 3e klas. Onder de bezielende leiding van trainer J. Dohmen en onder voorzitterschap van wijlen de heer Hendriks, wordt het kampioenschap in de vierde klas behaald en is promotie naar de 3e klas een feit.

Terwinselen bereidt do kampioenen een prachtige ontvangst, daarmede tonende hoe met de vereniging wordt meegeleefd. Het kampioenselftal bestaat uit de volgende spelers: H. Esser, J. Mommers, Chr. Hezik, J. Heckman, W. Sentjens, J. Hodiamont, J. Esser, A. Jager, J. Vermeulen, l. Schreijen, Fr. Jacobs en A. Lataster, die allen meerdere wedstrijden meespeelden. Dan volgen enkele jaren van hard werken in de derde klas. De prestaties zijn echter goed, resp. wordt de 6e, de 2e en de 6e plaats bereikt.
Ons 2e elftal, dat intussen van de 1e klas afd. Limburg gedegradeerd was naar de 2e klas, wist in 1952 het verloren terrein terug te winnen en promoveerde via een beslissingswedstrijd tegen Juliana 4 naar de 1e klas afd. Limburg.
In 1953 staat de poort naar het kampioenschap in de 3e klas op een kier, doch wordt voor onze neus dichtgegooid door Waubacher Boys, dat ons in de een na laatste wedstrijd ven de competitie met 1--0 versloeg en daardoor het kampioenschap met promotie naar de 2e klos voor zichzelf opeist. Het 2e en 3e deden in de tijd iets beter van zich spreken. Het seizoen 1953-'54 bracht ons 2 kampioenen nl. het 2e en 3e elftal, resp. in de 1e en 3e klas afd. Limburg met promotie resp. naar de res. 2e klasse KNVB en 2e klas afd. Limburg, in welke klassen met wisselende successen wordt gespeeld.

Promotie naar de lang begeerde 2e klas is een feit geworden, terwijl ook de reserve-elftellen zich prachtig handhaven.
Trainer A. Fischer en de jongens die dit kampioenschap hebben behaald, kunnen hier trots op zijn en konden bestuur en vereniging geen mooier cadeau aanbieden bij het 25 iarig bestaan.
Trainer A. Fischer en de jongens die dit kampioenschap hebben behaald, kunnen hier trots op zijn en konden bestuur en vereniging geen mooier cadeau aanbieden bij het 25 jarig bestaan.
Tot slot volgt hier een opsomming van de spelers, met daarachter vermeld het aantal wedstrijden door hen in het eerste gespeeld, die dit succes bevochten.
A. Ederveen (221, A. v.d. Berg (221, p. Arels (201, A. Julicher (201, A. Lataster (211, P. Gadaen (191, W. Amkreutz (191, Fr. Smeets (191, W. Sent jens (16), H. Niesters (14), A. Jager (13), H. Smeets (9), H. Drescher (6), J. de Jonge (41, W. Vermeulen (3), KI. Poll (2), P. Arets (2), H. Scheijen (2), H. Rademakers (2), H. Schoeps (1), J. Oligschlagers (1), B. Tholen (1), J. Vroomen (1), J. Ramakers (1), J. Hodiamont (1).
Het jubileumjaar kende nog meer bijzonderheden. A. Fischer behaalde zijn diploma als oefenmeester KNVB. Verder leverde RKTSV de eerste semi profspeler af en wel A. Ederveen naar Rode Sport.
De zilveren schacht werd gewonnen door Groene Ster.
Het seizoen 1954-'55 kende een schaduwplek nl. het verlies van onze oud voorzitter en ere-voorzitter de heer C. Hendriks, die onze vereniging verschillende malen door moeilijke perioden heen loodste. Zijn naam zal bij RKTSV steeds in herinnering blijven.

1955-'56 was een succesvol jaar. Nog nooit speelde RKTSV zo hoog. Het 1 e elftal in de 2e klas, het 2e in de res. 2e klas, het 3e in cle 2e kl. cfd. limburg. De heer J. v, Kan bedankt als bestuurslid. Als nieuwe bestuursleden worden gekozen de heren L. Schreyen en A. Ingenau.
Het 3e elftal werd kampioen in de 2eklas afd. limburg.

Het seizoen 1954.'55 bracht eindelijk het langverwachte succes. In een enerverende eindsprint wisten de jongens van het eerste elftal de kampioenstitel voor zich op te eisen, juist in het jaar van het 25-jarig bestaan en de grote omwenteling in de KNVB.

1956-'57 bracht RKTSV heel wat moeilijkheden. Het eerste elftal degradeerde naar de 3e klasse. Het 2e elftal wist zich op het nippertje te redden door de beslissingswedstrijd tegen SVN 2 te winnen. Het 3e elftal eindigde in de staart van zijn klasse. In de loop van dit seizoen bedankt de heer Paulissen als voorzitter en wordt opgevolgd door de heer Ingenau. Verder worden als nieuwe bestuursleden gekozen de heren: W. Werker en A. Pol, De heer A. Fischer wordt ontslagen als trainer wegens te weinig belangstelling voor de trainingen. Een lichtpuntje was er, doordat er dat seizoen geen strafzaken waren, Het nederlaag-toernooi werd gewonnen door Miranda. 1957·'58 was wederom een moeilijk jaar. RKTSV was de crisis nog niet te boven. De heer W. Feller bedankt in eerste instemming als bestuurslid, maar zal op verzoek var het bestuur zijn functie blijven voortzetten. Hoogtepunt van het jaar was het 25-jarig jubileum van de heer Fr. Hanssen. Tijdens de huldiging werd hij als voorbeeld gesteld aan alle leden. De heer B. Haas werd aangesteld als trainer.

1958-'59 Kende hoogte- en dieptepunten voor RKTSV. Hoogtepunten waren het 25-jarig lidmaatschap van de heer H. Simonis en de heer J. SaveIsbergh welke beiden werden gehuldigd. De heer B. Haas behaalde zijn kandidaat oefenmeester. De tweede Kerstdag viering werd hersteld met koffietafel en gezellig samenzijn. De spelers P. Arets, H. Scheijen en J. Schmets worden gekozen in het Kerkraads amateur- elftal.
Dieptepunten: het le elftal kon door de beslissingswedstrijd tegen RKHBs te winnen degradatie ontgaan. Het 3e elftal degradeerde.
In het seizoen 1959-'60 bedankt J. Hendriks als bestuurslid. De heer A. Klcmarek wordt aangesteld als trainer.
Op het terrein werden 4 lichtmasten geplaatst.
Een eigen carnavalsvereniging aanschouwt het levenslicht met als raad van Elf het eerste elftal. T 01 eerste prins werd gekozen de heer E. Toussaint. De vereniging maakte een uitstapje naar Ijselstein en Bergen.

Het seizoen 1960-'61 was wel een rampjaar voor RKTSV. Het eerste elftal degradeerde von de 3e klasse naar de 4e klasse. Het 2e elftal van de 2e klasse res. naar de 1 e klasse Afd.Limburq. Geen derde elftal meer wegens te weinig leden. De beslissingswedstrijd van het 1 e elftal tegen Miranda werd ondanks goed spel verloren met 1--0. Begin 1961 werd de heer Klamareck als trainer opgezegd. De heer W. Feller neemt de leiding over, Dit jaar weer een blanco strafregister. Onze statuten werden koninklijk goedgekeurd.
Met carnaval werd de officiële Raad van Elf geïnstalleerd met als president de heer W. Feller.
Het seizoen 1961-'62 brengt Langzaam herstel voor RKTSV. Het 1e elftol bezet de 2e plaats achter Rimburg. 2e elftal in de middenmoot.
De heer Fr. Hanssen wordt gekozen als vice-voorzitter.
Het 1 e elftal speelt een wedstrijd tegen Kolonia, waarvan de opbrengst bestemd is voor pater Moonen. De heren J. Schmets, H. Scheyen en P. Arets worden wederom in Kerkraads elftal gekozen.
De carnavalszitting vindt voor de eerste keer in "Oos Hoes" plaats.

1962-'63, Ook dit jaar nog geen kampioen, De heer B, Schmets bedankt als bestuurslid. Ter voorbereiding op de competitie wordt een Nederlaag toernooi gehouden, Winnaar werd Kolonia, 2e werd KVC-Oranje. Het jeugdige 1 e elftal slaagde niet in de laatste wedstrijd, Rimburg-RKTSV 2--0 om te promoveren. 2e elftal 4e plaats.
De heer W. Feller behaalde zijn trainersdiploma. Bijzonder goed geslaagde carnavalsavond.

1963.'64. Nog steeds geen grote successen voor RKTSV. De heer W, Roebroeks bedankt als bestuurslid. Er wordt met 3 elftallen deelgenomen aan de competitie. Het 1 e elftal eindigt op de 4e plaats, het 2e elftal in de middenmoot, het 3e blijkt een zeer moeilijk te handhaven elftal te zijn. De geestelijke adviseur, de Eerwaarde heer kapelaan Peters verlaat RKTSV wegens vertrek naar elders. De Eerwaarde Heer Kapelaan Rekker neemt de functie tijdelijk over, thuiswedstrijden werden gespeeld op de OVS-terreinen aan de Rukkerweg.

1964-'65, Wederom geen jaar voor RKTSV om te juichen. De heer F. Hanssen wordt tot voorzitter gekozen, De heer P. Heckman bedankt als bestuurslid, De Eerwaarde Heer Kapelaan Rekker wordt tot geestelijk adviseur benoemd. De heer C, Florie wordt als bestuurslid gekozen. Het terrein aan de Singel weg is weer klaar. Kleedkamers voorzien van oliestook door de goede zorgen van de heer Ingenhau.
Aan de restauratie van terrein en kleedkamers is door de heren Feller en Coenjaerts bergen werk verzet,
Het in dit jaar gehouden Fancy-Fair was een groot succes.

1965-'66. Wederom enkele bestuurswisselingen. C, Florie werd gekozen als secretaris, Op 7 november 1965 werd J, van Hout gekozen als voorzitter. In de loop van dit seizoen werd een uitstapje naar Arnhem ondernomen en gespeeld tegen Arnhemia, Bij Grachter Boys werd de huldiging wedstrijd gespeeld. Het 1e elftal werd winnaar van de serie wedstrijden in Simpelveld. De Fancy-Fair werd gehouden samen met St. Callistus.
Twee trouwe leden gingen van ons heen en wel Dhr. A. Hanssen en onze Oud-voorzitter erelid N. V. Zonneveld.

1966-'67. Eindelijk weer eens een vreugdevol jaar.
Het 2e elftal kampioen. 3e elftal ongeslagen kampioen. Zelfs een jeugdelftal kampioen. Het kan niet op. De heer P. Beckers werd gekozen als bestuurslid. Wij ontvingen bezoek van de Ver. Siegburg uit Duitsland en wonnen met 7-2. Het 2e elftal haalde de 4e ronde voor de beker afd. Limburg en verloor van Palemig met 2-1.
Dit jaar viel er maar één strafzaak te noteren,

1967-'68. Dit jaar geen kampioen. De heer A. Lataster bedankt als bestuurslid. Nieuwe bestuursleden zijn: de heren M. Vrösch en H. Janssen. In de loop van het jaar bedankt de heer H. Simonis als bestuurslid wegens familie-omstandigheden. De Fancy-Fair werd wederom gehouden samen met St, Callistus, RKTSV kreeg bezoek uit Arnhem en speelde gelijk, 2-2, Ook VJI. 05 uit Aken kwam op bezoek en verloor met 2-1. De returnwedstrijd in Aken werd door ons verloren met 3-0.

De heer O. Beauyon werd aangesteld als trainer.

Seizoen 1968-'69. Nog geen feestvreugde dit jaar. De heer H. Janssen werd gekozen als secretaris. Ons terrein is nu eigendom van de Gemeente Kerkrade. Het uitstapje langs de Rijn was een succes.
Er zal een feestcomité benoemd worden in verband met ons 4O-jarig bestaan. Het Zomerfeest werd wederom gehouden samen met St. Callistus. De heer O. Beauyon heeft ontslag genomen als trainer.
Tot besluit worden er voorbereidingen getroffen voor een waardig feest in 1970.

Webdesign Viviƫnne Crutzen